Reseptilääke

BOSULIF tabletti, kalvopäällysteinen 500 mg 28 fol

estää leukemiasolujen pinnan reseptoreissa olevan tyroosikinaasin toimintaa ja kontrolloi näin KML:aa sairastavien leukemiasolujen kasvua ja leviämistä
Vaikuttava aine:
bosutinibimonohydraatti
Vaikutustapa:

estää leukemiasolujen pinnan reseptoreissa olevan tyroosikinaasin toimintaa ja kontrolloi näin KML:aa sairastavien leukemiasolujen kasvua ja leviämistä

Käyttötarkoitus:

Philadelphia-kromosomipositiivisen kroonisen myelooisen leukemian (KML) hoito aikuispotilailla, joille aikaisemmat hoidot eivät ole tehonneet tai sopineet

Pakkauskoko:
28 fol
Markkinoija:
Pfizer Oy
2 989,51 €
Tarkista Kela-korvattavuus
500mg bosutinibimonohydraatti
Huoneenlämpö (+15C - +25C)