Lääkehoidon arviointi

Epäiletkö, että käyttämäsi lääke aiheuttaa sinulle jonkin terveyshaitan tai hankalan haittavaikutuksen? Onko lääkehoidossa muita ongelmia?

Lääkehoidon arvioinnilla selvitetään, johtuuko terveyshaitta lääkityksestä.

Lääkehoidon arviointia tekevät farmaseutit ja proviisorit ovat suorittaneet noin vuoden (20 op) kestävän täydennyskoulutuksen. Koulutuksen myötä he ovat lääkehoidon arvioinnin asiantuntijoita.

Arviointi aloitetaan asiakkaan haastattelulla, johon varataan aika. Haastattelun ja lääkityksen perusteella lääkehoidon arvioinnin asiantuntija, farmaseutti tai proviisori, laatii asiakkaan lääkehoidosta raportin. Raportti on tarkistuspalvelun raporttia laajempi ja se on tarvittaessa myös apuväline lääkärille. Raporttiin kirjataan tarvittaessa ehdotuksia lääkitysmuutoksille. Mahdolliset ehdotetut lääkitysmuutokset toteuttaa aina asiakkaan lääkäri. Raportti käydään asiakkaan kanssa palautekeskustelussa läpi.

 

Lääkehoidon arviointi maksaa Veturi apteekissa 45€/h (keskimäärin palveluun kuluva aika on 2-5 tuntia).